Saturday, July 30, 2011

รูปนักฟุตบอล??
มาดู รูปนักฟุตบอล กันครับ

กางเกงใน Rosso

กางเกงใน ชาย Rosso เชื่อว่าหลายๆคนคงใส่กันยัง จำได้ไหม โฆษณา Rosso ตัวนี้ ???